Vil du have din virksomhed vist på worldcareers.dk?

Indtast venligst informationer om virksomheden, og send dem afsted til Det Blå Danmark. 

Vær opmærksom på at virksomheden skal være i den maritime branche, og at den først bliver synlig på hjemmesiden, når den er blevet godkendt. Dette kan tage 1-2 hverdage.

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsnavn
Link til virksomhedens website
Website
Logo (jpg eller png) - skal være kvadratisk
Vælg fil
By - Hvor ligger virksomheden?
Typiske uddannelser i virksomheden

Oplysninger på kontaktperson

Fornavn
Efternavn
E-mail